fbpx

Användarvillkor

Barkänsla driver söktjänster för utbildning med syfte att hjälpa individer och företag att hitta passande utbildningar. Detta innebär att vi erbjuder dig som användare att göra en förfrågningar och intresseanmälningar på kurser eller utbildningar via webbplatsen.

Våra Användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för Oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet.

Dessa användarvillkor gäller för dig som använder Barkänsla´s digitala läromedel och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls av Barkänsla.

ANVÄNDARVILLKORENS OMFATTNING

Barkänsla´s digitala läromedel, produkter och tjänster kallas i dessa användarvillkor för (”Tjänster/na”). Användarvillkoren gäller samtliga Tjänster som Barkänsla tillhandahåller. Genom att använda Tjänsterna accepterar du dessa användarvillkor.

ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA

FÖRETAG/SKOLA/ORGANISATION

De som använder Tjänsterna, i egenskap av t.ex. elev, lärare eller personal som tillhör ett företag, en skola eller annan organisation, nedan gemensamt benämnt (”Skolan”), kallas i fortsättningen för (”Användare”).

PRIVATPERSON

Dessa användarvillkor gäller även dig som använder Tjänsterna i egenskap av privatperson, d.v.s. utan koppling till skola eller annan organisation. Du omfattas således också av definitionen Användare i dessa Användarvillkor.

En förutsättning för att få använda Tjänsterna är att du som lärare eller annan personal som representerar Skolan eller en grupp användare, eller som privatperson, har godkänt Licensavtalet. Du som å Skolans vägnar godkänner Licensavtalet ska vidare tillse att de elever som använder Tjänsterna under det av dig tecknade Licensavtalet följer dessa Användarvillkor. Genom att godkänna dessa Användarvillkor godkänner du också Licensavtalet för digitala produkter och tjänster. I Natur & Kulturs licensavtal regleras frågor om ansvar, fel, driftstörningar m.m. Licensavtalet finns på nok.se/licensavtal.

Tjänsterna innehåller bilder, texter, videoklipp, musik och annat material som Barkänsla tillhandahåller. Vissa av Tjänsterna innehåller dock material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik som Användare publicerar i Tjänsterna, nedan (”Användargenererat material”).

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Du har rätt att under tiden din användarlicens är giltig ta del av innehållet i Tjänsterna. Rätten att använda Tjänsterna är personlig, såvida inte något annat särskilt anges, och du får inte låta annan person, som inte har giltig licens, ta del av innehållet.

Som Användare har du fått eller skapat ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på Tjänsterna. Ditt lösenord är personligt och det är ditt ansvar att hålla det hemligt och inte dela det med någon annan.

Det är viktigt att följa svensk lag när du använder Tjänsterna. Samma regler som gäller i vanliga livet, t.ex. hemma och på skolan, gäller även här. Alla människor är lika värda oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller ursprung. Tänk därför på att inte publicera material i Tjänsterna som sprider rykten, förtalar, kränker eller mobbar andra människor.

Tänk på att texter, filmer, foton, illustrationer och annat material som finns på plattformen är skyddade av upphovsrätt. Om du t.ex. vill lägga upp andras bilder eller texter i Tjänsterna måste du alltid be upphovsmannen, det vill säga den som skapat bilden eller texten, om tillåtelse.

Du får inte i Tjänsterna sprida datorvirus eller annat som kan skada eller påverka Tjänsterna. Publicera inte heller information som innehåller kommersiella budskap, telefonnummer, e-postadresser eller annan kontaktinformation.

Barkänsla kan komma att ta bort Användargenererat material som publicerats i Tjänsterna utan godkännande från upphovsmän och andra rättighetsinnehavare. Detta gäller även Användargenererat material som inte är förenligt med svensk lag och t.ex. innehåller hets mot folkgrupp, förtal eller uppvigling.

UPPLÅTELSE AV RÄTTIGHETER TILL TJÄNSTERNA

Samtliga immateriella rättigheter förknippade med Tjänsterna, med undantag för Användargenererat material, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, ägs och förvaltas av Barkänsla eller sådan tredje part med vilken Barkänsla träffat avtal. Användare erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

Barkänsla upplåter till Användare en icke-exklusiv licens att använda Tjänsterna under den tid licensen är giltig. När licensperiod har upphört för Tjänsterna ska du omgående upphöra med all användning av Tjänsterna.

Du får inte tillgängliggöra innehållet i Tjänsterna för tredje part. Detta innebär bland annat att du inte får kopiera Tjänsterna i sin helhet eller i enskilda delar och sprida dem till andra.

UPPLÅTELSE AV RÄTTIGHETER TILL TJÄNSTERNA

Barkänsla förvaltar Användarnas personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning. De personuppgifter som Barkänsla kommer behandla är Användarnas namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Barkänsla lagrar Användarens uppgifter bland annat för att hantera Användarens konto för digitala produkter och tjänster, t.ex. på Mina sidor, så länge kontot är aktivt eller har en giltig licens. Efter 12 månaders inaktivitet avidentifieras kontot från Användarens personuppgifter.

Barkänsla integritetspolicy förklarar närmare hur Natur & Kultur behandlar personuppgifter. Integritetspolicyn finns här nok.se/integritetspolicy.

Barkänsla använder s k kakor (cookies) i sina produkter. Om Användare inte samtycker till användandet av kakor, kan Användare begränsa användandet av kakor i sin webbläsare. Användare kommer då inte att kunna använda vissa produkter som Natur & Kultur tillhandahåller på internet. I det fall Användare inte har begränsat användandet av kakor i sin webbläsare, anses de ha samtyckt till dess användning.

KONTAKT

Om du har några frågor om Barkänsla, om dessa Användarvillkor, eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundservice på adressen info@barkansla.se. För det fall du vill påpeka eventuella fel eller brister i Tjänsterna, vänligen kontakta teknisk support på adressen info@barkansla.se

Translate »