System för egenkontroll

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Viktig information! 

Tänk på att skriftliga rutiner ska kompletteras med muntliga rutiner. Rutiner kan därmed, åtminstone till viss del, vara muntliga. Det som är viktigt är dock att personalen kan och följer rutinerna, oavsett om dessa är skriftliga eller muntliga.

Tänk på att inte ha rutiner som inte är tänkta att följas i verkligheten. Dokumentera det som känns väsentligt och så att syftet med dokumentationen fullgörs.

Denna kurs är skapad av Michael Lundin

Barkänsla – Copyright – All Rights Reserved

Här finns det klara kontrollark för utskrift.

kontrollark

Translate »